1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
ryznarz 24.03.2006

Historie Radiodiagnostické kliniky 1.LF UK FN Na Bulovce

Stručný popis vývoje historie Radiodiagnostické kliniky 1.LF UK FN Na Bulovce od počátku až po současnost.