1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
ryznarz 24.03.2006

Historie Radiodiagnostické kliniky 1.LF UK FN Na Bulovce

Současná Radiodiagnostická klinika vznikla jako rentgenologické oddělení v době otevření nemocnice Na Bulovce v srpnu roku 1931. Původní oddělení bylo malé. Skládalo se pouze z několika pracoven, které byly vybaveny základními skiagrafickými a skiaskopickými přístroji a jak bylo v té době zvykem, prováděla se zde i radioterapie některých benigních bolestivých syndromů. Radioterapeutický přístroj byl odstraněn koncem 70.let.

            Prvním primářem rentgenologického oddělení byl doc. RNDr. MUDr. Bohumír Polland. I když jde o dobu dávnou, jeho jméno není pamětníkům neznámé a svojí prací přispíval k dobrému jménu nemocnice stejně jako MUDr. Josef Slanina, CSc., který se stal primářem v roce 1949. Vedle vedení oddělení se prim. Slanina věnoval výchově rentgenových laborantů a když byl v roce 1953 založen Ústav pro doškolování lékařů, stalo se rentgenologické pracoviště v nemocnici Na Bulovce jeho první výukovou základnou a prim. Slanina prvním vedoucím rentgenologické katedry.

K jeho blízkým spolupracovníkům patřil také prof. MUDr. Slavoj Věšín, DrSc., který v roce 1965 převzal vedení oddělení i katedry. V roce 1966 se rentgenologické oddělení stalo Radiodiagnostickou klinikou Institutu dalšího vzdělávání lékařů a farmaceutů. Velkou zásluhou prof. Věšína byla centralizace radiodiagnostických pracovišť pod jednotné vedení. Vedle klasické diagnostiky se začala na klinice rozvíjet moderní diagnostika trávicí trubice, diagnostika angiografická, neuroradiologická, mammologická, otorinolaryngologická, urologická a další. Za prof. Věšína byl na klinice instalován na tu dobu moderní angiografický přístroj, který sloužil až do roku 1995.

Prof. Věšína vystřídal ve vedení kliniky v roce 1976 prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc. Pokračoval ve snaze svého předchůdce o lepší vybavení kliniky. V 80. letech byla na klinice nainstalována výpočetní tomografie (první v Praze), digitální subtrakční angiografie, termografie a ultrasonografie. Rozšířilo se také zaměření kliniky o osteologii, jejímž je prof. Kolář čelným představitelem.

V roce 1993 nastoupila na místo přednosty Radiodiagnostické kliniky IPVZ prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc. Prof. Bohutová se zasloužila o další rozvoj kliniky především na poli neuroradiologie a intervenčních radiologických metod. V roce 1995 byl instalován moderní angiografický DSA přístroj a v roce 1998 bylo otevřeno pracoviště helikální výpočetní tomografie. Od roku 2002 je pracoviště vybaveno multidetektorovým CT přístrojem (16řad) a od roku 2006 přibyl další ještě výkonnější multidetektorový CT systém (40řad) na současné 2 MDCT přístroje. V roce 2005 bylo pořízena v té době nejmodernější magnetická rezonance umožňující velmi krátké akviziční časy, které spolu s celkovou tichostí přístroje velmi zvyšují komfort pacientů při jinak poměrně dlouhého vyšetření.

Od roku 1953 do roku 2005 byla RDG klinika kolébkou všech lékařů radiodiagnostiků, protože zde absolvovali přípravu i vlastní atestaci I. a II. stupně.

 

počet zobrazení: 1676 poslední aktualizace: ryznarz, 24.03.2006
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.