1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 19.09.2006

Vědecko-výzkumná činnost kliniky

Seznam hlavních grantů a úkolů, na kterých se RDG klinika 1. LF UK FN Na Bulovce v současnosti podílí.