1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 26.03.2006

Výuka radiologických laborantů na klinice

Základní informace o výuce radiologických laborantů na Radiodiagnostické klinice 1. LF UK FN Na Bulovce