1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
ryznarz 11.03.2011

Úvod

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce zajišťuje léčebně preventivní činnost na poli zobrazovacích metod. Jsou prováděna radiodiagnostická vyšetření všech oblastí lidského těla ve všech současných modalitách – skiagrafie, skiaskopie, vyšetření s kontrastními látkami, CT, angiografie, ultrasonografie, mammografie, magnetická rezonance a speciální intervenční výkony.
RDG klinika se zaměřuje především na oblast gastroenterologie, neuroradiologie, urologie, onkologie, pneumologie a komplexní muskuloskeletální problematiku.