1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 06.04.2008

Informace pro veřejnost

Důležité údaje týkající se jednotlivých pracovišť Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK FN Na Bulovce (umístění přístroje, pracovní doba, telefon).