1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 24.09.2015

Pregraduální výuka

Základní informace o pregraduální výuce na Radiodiagnostické klinice 1. LF UK FN Na Bulovce s výčtem vyučujících, probíhajících programů včetně jejich sylabů.