1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 06.04.2008

popis rozmístění pracovišť

Popis rozmístění pracovišť j jednotlivých budovách nemocnice.