1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 23.08.2011

Provoz Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK FN Na Bulovce

Základní informace o možnostech vyšetření na Radiodiagnostické klinice 1. LF UK FN Na Bulovce a o používaných přístrojích.