1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce
horakm 23.08.2011

Provoz Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK FN Na Bulovce

 

 

 

Na Radiodiagnostické klinice 1. LF UK a FN Na Bulovce jsou prováděna skiagrafická a skiaskopická vyšetření. V současné době jsou k dispozici 3 digitální skiaskopiskoskiagrafické stěny, 2 stěny II. kategorie a 1 stěna I. kategorie, na kterých se vyšetřuje polykací akt, jícen, žaludek, tenké střevo a tlusté střevo, zároveň i fistulografie, flebografie, hysterosalpingografie (HSG), perimyelografie (PMG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrasonografická vyšetření (UZ) se provádějí na třech přístrojích se zaměřením především na břišní diagnostiku, provádějí se však i vyšetření měkkých tkání pro ortopedické účely, vyšetření štítné žlázy s případnými punkcemi, bioptická vyšetření pod sonografickou kontrolou v oblasti břicha a vyšetření prsní žlázy rovněž s možností provedení biopsie. Dopplerovská vyšetření cév se provádějí v oblasti dolních končetin i krku.

 

 

 

 

 

 

V současné době je k dispozici jeden z nejmodernějších CT přístrojů na světě od firmy Siemens, Sensation 40 se 40 řadami detektorů a s 0,37s rotací lampy umožňující provádět nejen kvalitní běžná vyšetření všech částí těla ale i specializovaná vyšetření jako CT angiografická vyšetření v oblasti mozku, karotid, břicha a dolních končetin, rychlá a přesná vyšetření na plicní embolizaci. Přístroj umožňuje provedení trojrozměrných rekonstrukcí všech orgánů lidského těla včetně skeletu. Vzhledem k velmi kvalitnímu softwaru lze nyní na tomto CT přístroji provádět i virtuální vyšetření hlavně virtuální CT endoskopii a virtuální CT kolonoskopii. Pro rychlou diagnostiku ischemie lze použít CT perfuzi mozku a na ostatní části těla CT perfuzi parenchymových orgánů a nádorů. Pro plicní problematiku lze použít identifikaci nodulů plicního parenchymu.  V neposlední řadě lze na CT provádět kvantitativní zhodnocení množství vápníku ve skeletu pomocí CT denzitometrie s minimálními dávkami záření na pacienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na RDG Klinice zůstává v provozu nadále i 16-tidetektorový CT přístroj Siemens Sensation 16, který umožňuje běžná CT vyšetření a zároveň je používán ve spolupráci s Onkologickou klinikou na plánování a zaměřování ozařovacích polí nádorů pro radioterapii.

 

 

 

 

 

 

 

Náplní RDG kliniky jsou i intervenční metody jak vaskulární, tak nevaskulární. Z vaskulárních intervencí se provádějí perkutánní angioplastiky a stentování na periferních tepnách (PTA), embolizace nádorů a cévních malformací v povodí art. carotis externa, embolizace a chemoembolizace nádorů v oblasti břicha, retroperitonea a pánve benigních i maligních nádorů a trombolýzy periferních tepen.

 

Z necévních intervencí se provádějí biopsie pod CT a sono kontrolou, drenáže abscesů v oblasti celého těla, drenáže pseudocyst u chronické pankreatitidy, ale také drenáže tekutých kolekcí u akutní, těžké pankreatitidy, prováděny jsou perkutánní drenáže žlučových cest. Dále je prováděna laserové nukleotomie meziobratlových plotének pod skiaskopickou kontrolou, radiofrekvenční, intersticiální ablace meta procesu v játrech a skeletu, alkoholizace sympatických nervů a cyst, lepení dutinových útvarů v břiše a pánvi tkáňovým lepidlem. S dalších vysoce specializovaných intervenčních výkonů je prováděno stentování jícnových stenóz u nádorů, dilatace jícnu a kliček střevních, a dilatace stenóz v oblasti rektosigmatu.

 

 

 

 

 

Od r. 2004 je prováděn mammografický screening. Mammografická vyšetření jsou prováděna na moderním přístroji Senovision firmy GE s možností stereobiopsie ložisek v prsu s úpmocí digitální stereotaxe. Doplňující metodou je v této oblasti sonografie s možností okamžitého provedení biopsie prsů pod sono kontrolou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientům je k dispozici též v roce 2005 otevřené pracoviště magnetické rezonance (MR). K dispozici je nejmodernější magnetická rezonance na světě Magnetom Avanto firmy Siemens umožňující náběr dat z více elementů cívek najednou. Tento přístroj provádí vyšetření všech orgánů lidského těla v nejkratších možných časech. Zároveň patří mezi nejtišší přístroje tohoto druhu vůbec. Ze specializovaných vyšetření se zde provádějí MR angiografie, MR cholangiografie a pankreatografie, MR enteroklýza, MR prsní žlázy s možností upřesnění charakteru ložiska v prsu včetně nově získané prsní biopsie, která je t.č. jediná používaná v České republice. Samostatnou kapitolou jsou funkční MR vyšetření, MR spektroskopie a MR perfuze.

 

 

 

 

 

 

S postupující digitalizací celé RDG kliniky je již několik let používána nepřímá digitalizace Kodak CR500 a hlavně od r. 2006 nová přímá digitalizace DR firmy Canon, která snímkuje na flat panel s použitím C-ramene. Tato technologie zjednodušuje práci laborantům, snižuje dávky a zlepšuje komfort  pro pacienty a zlepšuje diagnostikou kvalitu snímků. Během let 2008-2010 byly instalovány další přístroje přímé digitalizace pro skiagrafický provoz kliniky na různých pracovištích v areálu nemocnice a pokračuje tak postupný vývoj k plně digitálnímu provozu.

počet zobrazení: 7741 poslední aktualizace: 23.08.2011
Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.